Career

ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Samumuro Mujinn
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 14 November 2006
Pages: 381
PDF File Size: 11.10 Mb
ePub File Size: 17.79 Mb
ISBN: 309-9-57787-519-8
Downloads: 5848
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bazahn

Osnove pedagogije – skripta Documents. Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi. To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Izalo je godine. Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L. Emil ili o vaspitanju, Beograd2. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

Ruso je protiv razvijanja razuma ixtorija po njemu u tom periodu razum spava. Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Svakako, da u njegovoj tekoj mladosti treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno vaspitanja djeteta.

Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna. Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja.

Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao.

Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji. Vaspitanje prirode odnosi se na unutranji razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju tako to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti.

  SAVING SOURDI PDF

Uslov za dobro vaspitanje je: U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Ve tako bolestan napisao je autobiografsku knjigu Ispovest i Sanjarenje samotnog etaa.

Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao.

Na dalju sudbinu Ruso-a uticala je prilika kada pedagovije akademija u Dionu raspisala konkurs: Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu.

Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene. Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents. On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva.

Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo. U neposrednoj vezi sa uenjem o pedagogike pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema. Zastupnik je slobode, demokratije i humanizma. Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve istorima ostali ljudi koji su mu u pedagovije povjerovali.

Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih kazni, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema. Ali nisu svi takvi i nisu sva pedavogije u situaciji u kojoj je on bio. Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.

  MANIPULACION PSICOLOGICA PDF

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju. Opa povjest pedagogije, pedagoko knjievni zbor, Zagreb7 Ruso.

Poto je dolo do zloupotrebe vlastinarod se naao porobljen,a Ruso je bio prinuen da takvom poretku prdagogije prirodni poredak, zasnovan na naelima slobode, jednakosti i bratstva. Bio je lakej, domai uitelj, davao je asove iz muzike, sekretar itd.

Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava.

Ovaj pesagogije nije sasvim pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima.

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy | Pedagogy –

Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne. Fidor Dostoyevski y el realismo psicolgico ruso. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci.

Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o porjeklu i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i neke nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr.

isforija Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna.

Back To Top