Travel

BOIDAR PROSENJAK DIVLJI KONJ PDF

Twist Na. popis lektire za 7. razred boidar prosenjak: divlji konj hrvoje hitrec: smogovci vladimir nazor: pripovijetke dobria cesari: pjesme. free lektire za. Durica Male Ljubavi Pdf Download. popis lektire za 7. razred (izabrati 9 dijela, obavezna prva tri) 1. boidar prosenjak: divlji konj 2. hrvoje hitrcsmogovci 3. vladimir nazor: pripovijetke lektira.

Author: Zolosho Yozshujar
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 February 2011
Pages: 327
PDF File Size: 15.58 Mb
ePub File Size: 7.58 Mb
ISBN: 808-7-73094-979-6
Downloads: 42000
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoolkis

Sluanje i interpretativno itanje knjievnih tekstova M. Koje vrijeme je bolje za djecu, dananje ili vrijeme koje je opjevano u pjesmi? Odreuju osnovnu misao pjesme.

Live-Hotstar-App herunterladen

Jacob i Wilhelm Grimm: Prva kolska zadaa C Objasniti razliku izmeu epiteta i pridjeva. Okarakterizirati likove na temelju govora i postupaka. Interpretirati tekst; osposobiti uenike za uoavanje odnosa pripovjedaa prema pripovijedanom sudionik nesudionik ; ralanjivati postupke lika i raspravljati o njima; protumaiti preneseno znaenje iskazano poslovicom; izvesti zakljuke o razlikama proesnjak opisnih, pripovjednih i dijalokih dijelova teksta.

  EMC FOR PRODUCT DESIGNERS TIM WILLIAMS PDF

Da ih, to kau, stalno ne davimPostupci i oblici vrednovanja i samovrednovanjaUsmeno odgovaranje na pitanja tijekom interpretacije. Konk ih na samostalno itanje, razvijanje itateljskih potreba, stvaranje itateljskih navika i potivanje dogovorenih rokova. Tko su glavni likovi ove prie?

prirunik za 5. razred

Scenske improvizacije Divljii Zgodno bi bilo zavriti motivaciju spominjui tradicionalni japanski praznik Sakura ili Dan cvatnje drveta trenje koja je japanskim haiku-pjesnicima omiljeni motiv. Ponoviti obiljeja bajke pria o udesnim dogaajima i likovima. Potaknuti uenike na interpretativno itanje knjievnih tekstova te izraavanje doivljaja teksta odgovarajuom intonacijom, brzinom itanja, jainom glasa, stankama pri itanju.

Odreeni i neodreeni oblik pridjevaKljuni pojmovi: Poslije kie Utisnu sunce Jutarnje suncesvaki list djetelinevreli poljubac trenji.

Uenici odreuju temu i raspoloenje koje u pjesmi prevladava. Pokuaj ih ne osuivati. Potkrijepiti osobine lika navodima iz teksta. Jelui, Bakino pismo unukuT.

Sluanje knjievnih i neknjievnih tekstovaKrasnoslov V. Uenici primjeuju da je djed u sreditu boinog obiteljskog okupljanja. Grafika pripremaStudio za grafiki dizajn AlfaNada Babi Dinka GolemPrirunik za uiteljice divljo uitelje hrvatskoga jezika uz itanku Zvijezda jutarnja za peti razred osnovne kole 1. Ako nije mogue izai u prirodu, uenici mogu sami stvoriti tematski niz najeih jesenskih pojmova i tako sami odrediti zadane jesenske motive za pjesmu.

  GHANA PATHA PDF

Paljivo sluajte to mu se dogodilo. Odreuju vrstu stiha s obzirom na broj slogova osmerac, deveterac.

Smogovci pdf download

Sluanje i interpretativno itanje knjievnih i neknjievnih tekstova B Nauiti uenike razlikovanju materinskoga i drugoga jezika. Analiza ispita znanja B Pismo iz Zelengrada V. Odrediti knjievnu vrstu i knjievni rod. Pili, mrc-mrc, nema vie praznika A 7.

Primijeniti steena znanja u interpretaciji teksta. Paljetak, Ljubav do uiju A Usmeno priati bboidar bajke. Nepromjenjive vrste rijei PriloziKljuni pojmovi: Smogovci Download as Word Doc. Lik u knjievnome djelu7. Prianje zagonetki, poslovica i ala B

Back To Top