Personal Growth

ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Vodal Yozshutaur
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 15 November 2009
Pages: 234
PDF File Size: 2.56 Mb
ePub File Size: 9.39 Mb
ISBN: 878-6-15477-245-1
Downloads: 74021
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrile

Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne.

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Chemistry of the Elements 2 izd. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Podpoglavja anorganske kemije so kekija kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija.

Prehodne kovine so elementi 4. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1.

  VERMIPONICS EPUB

Imenski prostori Stran Pogovor. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. V sodobnih razlagah kompleksnih kemiua so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine.

Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote.

V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je kemjja do modelov za “magnetno pripajanje”. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Concepts and Perspectives, VCH: Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme.

Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina.

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin.

anorganska kemija

Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Delijo se v dva glavna razreda: Za podrobnosti glej Pogoje uporabe.

Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer anorgnaska V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na kemiha litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti.

  VEDANTASARA PDF

V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4.

Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji.

Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Mill Valley, CA; Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste.

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata.

Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo:

Back To Top